Zasadnicza Szkoła Zawodowa Lider

tel. 71 324 68 58

Zasady rekrutacji

 1. Do szkoły są przyjmowani uczniowie, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.
 2. Przyjęcie do szkoły następuje na podstawie:
  • wyników egzaminu gimnazjalnego;
  • umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu zawartej pomiędzy pracodawcą a młodocianym. Umowa musi być zawarta na okres nie krótszy niż 33 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy. Aby otrzymać pomoc w znalezieniu pracodawcy, skontaktuj się z nami.
  • podania o przyjęcie z kwestionariuszem osobowym i zdjęciem;
  • zaświadczenia lekarskiego zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydanego zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie w zawodzie.
 3. Przyjęcie do szkoły następuje z chwilą wpisania na listę uczniów. Warunkiem wpisania na listę uczniów jest dostarczenie do szkoły kopii podpisanej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, odbywającego się w formie nauki zawodu. Umowa musi być zawarta na okres nie krótszy niż 33 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy.
 4. Nabór do szkoły następuje raz w roku.


 

Ta strona korzysta z plików cookies. informację na temat cookies.