Zasadnicza Szkoła Zawodowa Lider

tel. 71 324 68 58

Rekrutacja on-line

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Lider to placówka publiczna, więc nauka w niej jest bezpłatna. Placówka otrzymała uprawnienia szkoły publicznej decyzją Prezydenta Wrocławia nr 26/2016 z dnia 5 lipca 2016 r.

PODANIE

o przejęcie do

ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ Lider

(ul. Sołtysowicka 19b, 51-168 Wrocław)
w roku szkolnym 2017/2018

Proszę o przyjęcie mnie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Lider wpisanej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych na podstawie Decyzji Prezydenta Wrocławia nr 24/2016 z dnia 15.06.2016 r.
kierowca mechanik  ślusarz  mechanik motocyklowy  operator obrabiarek skrawających  
ZAŁĄCZNIK (PODPISANY WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO POBRANIA PONIŻEJ)
limit rozmiaru dla każdego pliku to 100 MB
Oświadczamy, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. Wyrażamy zgodę, na umieszczenie danych osobowych na listach przygotowywanych w związku z rekrutacją. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym formularzu, w celach związanych z przeprowadzeniem naboru. Jednocześnie oświadczamy, że podajemy dane dobrowolnie oraz mamy świadomość przysługującego nam prawa do wglądu i poprawiania powyższych danych osobowych.

Pobierz podanie w wersji do druku

Ta strona korzysta z plików cookies. informację na temat cookies.