Zasadnicza Szkoła Zawodowa Lider

tel. 71 324 68 58

Ślusarz

Absolwent w zawodzie ślusarz będzie przygotowany do:

  • wykonywania elementów maszyn i urządzeń;
  • naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
  • wykonywania połączeń;
  • konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej potwierdzające posiadanie wykształcenia ogólnego na poziomie zasadniczym. Następnie będą mogli zdobyć dyplom uzyskania tytułu zawodowego – po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Możliwość dalszej nauki

Absolwent z tytułem ślusarza może uzyskać tytuł technika mechanika, jednak musi spełnić warunki:

  • potwierdzić kwalifikację M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń,
  • uzyskać wykształcenie średnie.

Perspektywy zawodowe

Ślusarze mogą być zatrudniani w zakładach produkcyjnych z różnych branż: w budownictwie, usługach, administracjach budynków. Mogą też prowadzić własną działalność gospodarczą. Uniwersalność kwalifikacji zawodowych ślusarza daje podstawy do wykonywania wielu zadań w zawodach pokrewnych (np. mechanik monter maszyn i urządzeń, instalator urządzeń sanitarnych itp.) oraz możliwość szybkiego przekwalifikowania się. Dodatkowo – uzyskując np. uprawnienia spawacza i poszerzając w ten sposób swoje umiejętności zawodowe – absolwenci mogą zwiększyć swoje szanse na zdobycie atrakcyjnej pracy.

Dodatkowe bonusy

W ramach nauki w naszej szkole możesz też zdobyćBEZPŁATNIE dodatkowe uprawnienia:

1. Kwalifikacja wstępna
Jest to obowiązkowy kurs dla każdej osoby, która chce pracować jako kierowca w transporcie drogowym. Szkolenie przygotowuje do egzaminu państwowego, którego zaliczenie jest potwierdzane przez wystawienie świadectwa kwalifikacji zawodowej. Kwalifikację wstępną robi się tylko raz, otrzymując uprawnienia od razu na całą grupę kategorii: C/ C1/ C+E/ C1+E lub D/ D1/ D+E/ D1+E. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną, minimalny wiek wymagany do uzyskania prawa jazdy kat. C zostaje obniżony z 21 do 18 lat.

2. Kurs kierowcy wózków widłowych (jezdniowych) o napędzie silnikowym
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków oraz do bezpiecznego użytkowania i wymiany butli z gazem w wózkach z napędem gazowym. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

3. Kurs operatora żurawi przeładunkowych HDS (hydraulicznych dźwigów samochodowych)
Kurs zapewnia uczestnikowi praktyczne i teoretyczne przygotowanie do pracy na stanowisku operatora żurawia przeładunkowego. Ukończenie kursu operatora HDS zwiększa szanse na zatrudnienie w firmie transportowej, ponieważ osoba z takimi uprawnieniami może nie tylko przewozić towary, ale również wykonywać ich załadunek. Egzamin odbywa się przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne na drukach MEN.

 

Ta strona korzysta z plików cookies. informację na temat cookies.