Zasadnicza Szkoła Zawodowa Lider

tel. 71 324 68 58

Operator obrabiarek skrawających

Absolwent w zawodzie operator obrabiarek skrawających będzie przygotowany do:

  • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
  • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
  • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej potwierdzające posiadanie wykształcenia ogólnego na poziomie zasadniczym. Następnie będą mogli zdobyć dyplom uzyskania tytułu zawodowego – po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających.

Możliwość dalszej nauki

Absolwent z tytułem operatora obrabiarek skrawających może uzyskać tytuł technika mechanika, jednak musi spełnić warunki:

  • potwierdzić kwalifikacje M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń,
  • uzyskać wykształcenie średnie.

Perspektywy zawodowe

Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych itp. Perspektywa rozwoju zawodu coraz bardziej ukierunkowuje się na skomputeryzowane wytwarzanie przedmiotów. Zawód ten daje także możliwość założenia własnej działalności gospodarczej.

Dodatkowe bonusy

W ramach nauki w naszej szkole możesz też zdobyć BEZPŁATNIE dodatkowe uprawnienia:

1. Kwalifikacja wstępna
Jest to obowiązkowy kurs dla każdej osoby, która chce pracować jako kierowca w transporcie drogowym. Szkolenie przygotowuje do egzaminu państwowego, którego zaliczenie jest potwierdzane przez wystawienie świadectwa kwalifikacji zawodowej. Kwalifikację wstępną robi się tylko raz, otrzymując uprawnienia od razu na całą grupę kategorii: C/ C1/ C+E/ C1+E lub D/ D1/ D+E/ D1+E. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną, minimalny wiek wymagany do uzyskania prawa jazdy kat. C zostaje obniżony z 21 do 18 lat.

2. Kurs kierowcy wózków widłowych (jezdniowych) o napędzie silnikowym
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków oraz do bezpiecznego użytkowania i wymiany butli z gazem w wózkach z napędem gazowym. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

3. Kurs operatora żurawi przeładunkowych HDS (hydraulicznych dźwigów samochodowych)
Kurs zapewnia uczestnikowi praktyczne i teoretyczne przygotowanie do pracy na stanowisku operatora żurawia przeładunkowego. Ukończenie kursu operatora HDS zwiększa szanse na zatrudnienie w firmie transportowej, ponieważ osoba z takimi uprawnieniami może nie tylko przewozić towary, ale również wykonywać ich załadunek. Egzamin odbywa się przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne na drukach MEN.

 

Ta strona korzysta z plików cookies. informację na temat cookies.