Zasadnicza Szkoła Zawodowa Lider

tel. 71 324 68 58

Mechanik motocyklowy

Absolwent w zawodzie mechanik motocyklowy będzie przygotowany do:

  • wykonywania czynności kontrolno-obsługowych;
  • stosowania przepisów prawa dotyczących ruchu drogowego i kierujących motocyklami;
  • przestrzegania zasad kierowania motocyklami;
  • wykonywania czynności związanych z przygotowaniem do jazdy i kierowaniem motocyklem, tak aby móc uzyskać prawo jazdy uprawniającego do kierowania motocyklem.

Ucząc się na tym kierunku, otrzymasz możliwość odbycia bezpłatnego kursu na prawo jazdy kat. A.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej potwierdzające posiadanie wykształcenia ogólnego na poziomie zasadniczym. Następnie będą mogli zdobyć dyplom uzyskania tytułu zawodowego – po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową M.45 Diagnozowanie i naprawa motocykli.

Perspektywy zawodowe

Mechanik motocyklowy to nowy zawód. Usługi w zakresie serwisu oraz napraw motocykli są obecnie prężnie rozwijającą się dziedziną gospodarki. W związku ze zwiększającą się liczbą motocykli i skuterów oraz liczbą zakładów obsługujących tę grupę pojazdów, konieczne staje się zapewnienie wykwalifikowanych kadr do serwisowania, dokonywania przeglądów, konserwacji i napraw tych pojazdów.

Dodatkowe bonusy

W ramach nauki w naszej szkole możesz też zdobyć BEZPŁATNIE dodatkowe uprawnienia:

1. Kwalifikacja wstępna
Jest to obowiązkowy kurs dla każdej osoby, która chce pracować jako kierowca w transporcie drogowym. Szkolenie przygotowuje do egzaminu państwowego, którego zaliczenie jest potwierdzane przez wystawienie świadectwa kwalifikacji zawodowej. Kwalifikację wstępną robi się tylko raz, otrzymując uprawnienia od razu na całą grupę kategorii: C/ C1/ C+E/ C1+E lub D/ D1/ D+E/ D1+E. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną, minimalny wiek wymagany do uzyskania prawa jazdy kat. C zostaje obniżony z 21 do 18 lat.

2. Kurs kierowcy wózków widłowych (jezdniowych) o napędzie silnikowym
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków oraz do bezpiecznego użytkowania i wymiany butli z gazem w wózkach z napędem gazowym. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

3. Kurs operatora żurawi przeładunkowych HDS (hydraulicznych dźwigów samochodowych)
Kurs zapewnia uczestnikowi praktyczne i teoretyczne przygotowanie do pracy na stanowisku operatora żurawia przeładunkowego. Ukończenie kursu operatora HDS zwiększa szanse na zatrudnienie w firmie transportowej, ponieważ osoba z takimi uprawnieniami może nie tylko przewozić towary, ale również wykonywać ich załadunek. Egzamin odbywa się przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne na drukach MEN.

 

Ta strona korzysta z plików cookies. informację na temat cookies.