Zasadnicza Szkoła Zawodowa Lider

tel. 71 324 68 58

Kierowca mechanik

Kierowca mechanik jest nowym zawodem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów, na który pracodawcy zgłaszają zapotrzebowanie.

Absolwent w zawodzie kierowca mechanik będzie przygotowany do:

  • prowadzenia pojazdów samochodowych;
  • wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
  • prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
  • wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
  • oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej potwierdzające posiadanie wykształcenia ogólnego na poziomie zasadniczym. Następnie będą mogli zdobyć dyplom uzyskania tytułu zawodowego – po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego.

Możliwość dalszej nauki

Absolwent z tytułem kierowcy mechanika może uzyskać tytuł technika transportu drogowego, jednak musi spełnić warunki:

  • potwierdzić kwalifikację A.70. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego,
  • uzyskać wykształcenie średnie.

Perspektywy zawodoweput

Absolwent kierunku Kierowca Mechanik będzie mógł znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych. Posiadając wysokie kwalifikacje, może bez przeszkód podjąć pracę w branży, gdzie istnieje stałe zapotrzebowanie m.in. na kierowców samochodów ciężarowych.

Uczniami na tym kierunku opiekuje się Polska Unia Transportu. Unia gwarantuje, że min. 50% najlepszych uczniów na kierunku Kierowca Mechanik otrzyma po zakończeniu nauki propozycję stałego zatrudnienia w firmach transportowych należących do Unii.

Dodatkowe bonusy

W ramach nauki w naszej szkole możesz też zdobyć BEZPŁATNIE dodatkowe uprawnienia:

1. Kwalifikacja wstępna
Jest to obowiązkowy kurs dla każdej osoby, która chce pracować jako kierowca w transporcie drogowym. Szkolenie przygotowuje do egzaminu państwowego, którego zaliczenie jest potwierdzane przez wystawienie świadectwa kwalifikacji zawodowej. Kwalifikację wstępną robi się tylko raz, otrzymując uprawnienia od razu na całą grupę kategorii: C/ C1/ C+E/ C1+E lub D/ D1/ D+E/ D1+E. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną, minimalny wiek wymagany do uzyskania prawa jazdy kat. C zostaje obniżony z 21 do 18 lat.

2. Kurs kierowcy wózków widłowych (jezdniowych) o napędzie silnikowym
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków oraz do bezpiecznego użytkowania i wymiany butli z gazem w wózkach z napędem gazowym. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

3. Kurs operatora żurawi przeładunkowych HDS (hydraulicznych dźwigów samochodowych)
Kurs zapewnia uczestnikowi praktyczne i teoretyczne przygotowanie do pracy na stanowisku operatora żurawia przeładunkowego. Ukończenie kursu operatora HDS zwiększa szanse na zatrudnienie w firmie transportowej, ponieważ osoba z takimi uprawnieniami może nie tylko przewozić towary, ale również wykonywać ich załadunek. Egzamin odbywa się przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne na drukach MEN.

 

Ta strona korzysta z plików cookies. informację na temat cookies.