Zasadnicza Szkoła Zawodowa Lider

tel. 71 324 68 58

Kierunki

Kierowca mechanik

Odpowiada za bezpieczny przewóz osób oraz towarów. Do jego obowiązków należy także zapewnienie sprawności pojazdu przez cały okres jego eksploatacji.

Ślusarz

Zajmuje się ręczną lub ręczno-maszynową obróbką metalu. Calem jego pracy jest budowa lub konserwacja prostych mechanizmów oraz wyrobów metalowych.

Mechanik motocyklowy

Potrafi wykonywać czynności kontrolno-obsługowe przy motocyklu. Umie także kierować motocyklem w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii A.

Operator obrabiarek skrawających

Umie przeprowadzić obróbkę na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających oraz wykonywać program obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

Ta strona korzysta z plików cookies. informację na temat cookies.